dissabte, 10 de gener de 2015

Dades d'atur 2014 Castellar del Vallès. Lleuger canvi positiu de tendència

Al seus darrers informes, l'Observatori del Vallès Occidental i l'Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat constaten un canvi de tendència important pel que fa a la taxa d'atur.

Si bé hi ha diferències metodològiques: La taxa d'atur (utilitzada per l'Observatori del VO) és la variable sintètica més característica de l'atur en el mercat de treball; mostra la relació entre la població aturada i la població activa (que es calcula com a suma de la població aturada i la població ocupada). 

L'Observatori d'Empresa i Ocupació ha definit un nou indicador, la taxa d'atur registral, calculat a partir de valors obtinguts de registres administratius. La taxa d'atur registral mesura la relació existent entre l'atur registrat i una aproximació a la població activa registrada (calculada com a suma de l'atur registrat i les afiliacions a la Seguretat Social de la població de 16 a 64 anys resident en el territori considerat).

Així, el primer (de la comarca), indica una taxa d'atur del 14% a Castellar, i un 15'8% al Vallès Occidental. El segon, l'Observatori de la Generalitat (Taxa d'atur registral) la situa al 16,03% i gairebé al 18% a la comarca.


Font: L'Actual, 318

dilluns, 5 de gener de 2015

Nit de Reis. Somiatruites.

La cançó més gran, màgica i escaient per a la nit de Reis, dels Reis bons de veritat.

No deixéssiu de somiar mai!                                                                                               El somiatruites. 

Lidia Pujol, Dolo Beltran i Albert Pla

Hi ha una escola perduda allà al mig del Montseny

on només estudien els nens,
on només estudien els nens,
que somien amb truites
es l'Escola dels somiatruites
es l'Escola dels somiatruites
on només estudien els nens,
que somien amb truites
I el Joan que somiava que el seu llit tenia ales
I a mitja nit despegava i volava i volava i volavaSSMM Els Reis a Castellar del Vallès.